Concepcions del professorat universitari sobre la formació ètica i ciutadana a l'espai europeu d'ensenyament superior: un estudi de cas

Francisco Esteban Bara, Teodor Mellen, Maria Rosa Buxarrais Estrada

Resum


La formació ètica i per a la ciutadania ha estat objecte de debat des de la implantació de l'espai europeu d'ensenyament superior. És interessant que sigui així, ja que es tracta d'un tipus de formació que forma part de la missió formativa de la universitat, tal com la seva història s'ha encarregat de demostrar-nos. Aquest tipus de formació no es pot analitzar només des de la pedagogia que requereix, les competències que s'han de fomentar o el tipus d'estudiants i professionals que la contemporaneïtat necessita. El seu bon desenvolupament també ha d'endinsar-se en què és el que entén el professor universitari per aquesta formació, en quin estat pensa que està i com concep els seus estudiants amb referència a aquest tema. Aquest treball presenta l'estudi del cas de professors de diferents universitats europees de les àrees d'educació, filosofia i humanitats.


Paraules clau


espai europeu d'ensenyament superior; ètica; ciutadaniaDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v11i3.1778

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.