RUSC v12i3 | Editorial [ca]

Editorial

Josep M. Duart i Rosalind James

Directors, RUSC. Universities and Knowledge Society Journal

Ens complau presentar-vos un nou número de RUSC. Universities and Knowledge Society Journal que tanca el volum 12. El maig passat vàrem publicar in press els articles de la secció de recerca d’aquest número i ara també es pot accedir als articles de la secció monogràfica, que aborda el tema de Learning Analytics. Estem satisfets amb la decisió presa d’obrir els números de gener i juliol dos mesos abans publicant in press els articles de la secció miscel·lània, ja que això permet escurçar el temps entre l’acceptació dels articles i el moment de la publicació en benefici dels nostres autors i lectors. Estem analitzant possibles canvis en aquesta dinàmica que reduiran encara més el temps entre l’acceptació i la publicació dels articles.

Monogràfic Learning Analytics

L’analítica d’aprenentatge (Learning Analytics o LA), com a matèria de recerca i emergent camp d’aplicació, ha atret l’atenció del món acadèmic, dels professionals de la pedagogia, dels educadors, dels responsables de centres d’ensenyament, dels administradors, dels decisors polítics, dels investigadors en intel·ligència artificial, dels especialistes en extracció de dades i dels empresaris de les tecnologies de l’aprenentatge.

La quantitat i qualitat inaudites de dades generades pels alumnes, i l’accés a aquestes dades, han donat lloc a nous reptes i oportunitats. Així, per exemple, ara els investigadors poden entendre millor com adquireix l’alumne el coneixement d’una matèria, mentre que els educadors poden avaluar els efectes de les activitats i intervencions d’ensenyament i aprenentatge, i els alumnes poden rebre un suport centrat en l’estudiant, personalitzat, en línia, en temps real i automatitzat en el desenvolupament del seu aprenentatge.

Presentem en aquest número quatre articles que aborden aquestes qüestions. Des de la Universitat de Huelva (UHU) ens presenten un estudi que analitza, amb una mostra de 403 alumnes, la relació existent entre el nombre d’hores diàries que l’alumnat universitari dedica a internet i l’actitud, formació, ús, impacte, percepció de dificultats de la integració de la web 2.0, així com el coneixement i ús d’eines web 2.0 en l’ensenyament universitari. En un altre article, el professor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Ángel Juan i una investigadora de l’IN3 de la UOC, Laura Calvet, ens presenten una pràctica i breu introducció d’aquest camp de recerca que serà molt útil per als nous investigadors en la matèria. Publiquem també un tercer article de la Universitat de Macedònia (UOM), Grècia, que planteja un estudi dut a terme per analitzar les representacions visuals de les dades de seguiment generades pels estudiants durant les activitats d’aprenentatge i facilitar així tant a estudiants com a instructors la seva interpretació intuïtiva i percebre, ràpidament, aspectes que aquestes dades oculten. Finalment, un quart article d’investigadors de la Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia (UABC), Mèxic, aborda l’anàlisi dels registres de navegació d’estudiants dins d’un curs d’una facultat d’enginyeria amb l’objectiu d’analitzar les característiques de navegació dels estudiants a través de la identificació, caracterització i síntesi de la forma en la qual interactuen amb la plataforma; el resultat és que els estudiants apliquen estratègies diferents d’aprenentatge i que segueixen trajectòries de navegació individualitzades.

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal organitza un workshop d’editors de revistes internacionals d’educació i tecnologia

El 9 de juny d’enguany es va celebrar a Barcelona, en el marc de la conferència anual d’EDEN (European Distance E-learning Network), i per iniciativa de RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, la primera trobada internacional de revistes d’educació i tecnologia (e-learning) en l’àmbit de l’ensenyament superior. Van assistir a la trobada els editors de tretze de les revistes més rellevants del món en aquest camp. Es pot consultar la llista de revistes participants i completar la informació sobre la trobada a: http://iewetjournals.net.

La jornada es va dividir en dues parts. En la sessió del matí, restringida als editors de les revistes convidades, es va debatre obertament sobre els temes que més afecten avui dia l’edició científica en l’àmbit de l’educació i la tecnologia. Es va abordar en primer lloc el tema de la qualitat en els processos editorials de les revistes i es van analitzar en profunditat els processos de revisió d’experts i l’adopció de criteris de qualitat i ètics en els processos editorials. Seguidament es va valorar la creixent importància dels serveis als autors que ofereixen les revistes i es van valorar les diverses opcions, el seu potencial i les seves possibilitats de millora. Sens dubte que aquest és un àmbit en el qual les revistes estan molt interessades a proporcionar més i millors serveis, per garantir una bona atenció als autors que hi confien. A continuació es va abordar el tema de la sostenibilitat de les revistes, que va obrir l’intens debat sobre les polítiques de publicació en obert i les opcions d’article processing charges (que s’apliquen als autors per pagar els processos editorials). Finalment es va tractar el tema de les mètriques alternatives i l’impacte dels articles en la comunitat científica. Els editors van agrair a RUSC. Universities and Knowledge Society Journal l’oportunitat brindada de poder reunir-se per primera vegada per debatre i fer propostes de futur sobre temes que són comuns a totes les revistes.

La sessió de la tarda es va organitzar a partir d’una taula rodona amb quatre dels editors com a ponents. Va iniciar la sessió Nick Rushby, editor del Bristish Journal of Educational Technology (BJET), que va abordar el tema de la qualitat en els processos editorials. Va seguir Rory McGreal, editor d’International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL), que va presentar la seva visió de l’accés obert i la política de publicació de continguts en obert. Va continuar Barney Dalgarno, editor de l’Australasian Journal of Educational Technology (AJET), que va tractar el tema de les mètriques alternatives i el mesurament de l’impacte. I finalment va participar Gill Kirkup, editora d’Open Learning (OA), que va presentar la seva aportació sobre els serveis als autors que ofereix la seva revista. Una vegada concloses les quatre presentacions es va obrir un debat amb tots els assistents, que van tenir l’oportunitat de dialogar i contrastar idees amb els editors que havien presentat les quatre ponències. Es pot consultar el vídeo d’aquesta taula rodona en aquest enllaç: Pre-conferenceworkshopEDEN 2015_Open Round Table_9 June 2015.

La jornada va tenir molt bona acceptació per part dels editors i dels investigadors que hi van participar. Els editors van agrair a RUSC. Universities and Knowledge Society Journal la iniciativa i va sorgir el compromís d’organitzar una xarxa d’editors per a l’intercanvi d’informació i de propostes de millora en l’àmbit de la publicació científica en educació i tecnologia en l’ensenyament superior.

Finalment volem recordar que tenim un compte de Twitter (@ruscjournal) que ja té més de vuit-cents seguidors i que és un punt d’informació i intercanvi interessant per a les persones que segueixen els temes que abordem a RUSC. Universities and Knowledge Society Journal.

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.