Dissenyadors instruccionals del segle XXI: creuant les bretxes perceptuals entre identitat, pràctica, impacte i desenvolupament professional

Afsaneh Sharif, Sunah Cho

Resum


El propòsit d'aquest article és debatre sobre l'estatus dels dissenyadors instruccionals a través d'un breu comentari sobre la història del disseny instruccional, la comparació dels models de disseny instruccional i una presentació sobre la perspectiva de com els dissenyadors instruccionals afronten la seva identitat actual i la seva professió, mentre busquen el seu desenvolupament professional. En aquest article hem identificat diverses raons per determinar per què l'esforç de desenvolupament professional no és ideal per als dissenyadors instruccionals. Aquestes raons inclouen una falta de prioritat que es dóna al desenvolupament professional des d’un punt de vista de l’organització, el pressupost i el finançament, la càrrega de treball individual i visions i prioritats departamentals. Per tal d’afrontar i superar aquests factors, recomanem una comunitat de pràctica de dissenyadors instruccionals dins de les institucions. Com que el panorama d'educació està canviant constantment, l'àrea de dissenyadors no es pot quedar estàtica. Per a poder respondre a tots els canvis, els dissenyadors instruccionals no solament necessiten esforçar-se en el seu aprenentatge continu, també necessiten adoptar una pràctica de més col·laboració, mitjançant la qual poden compartir i intercanviar idees i millorar pràctiques.

Paraules clau


disseny instruccional; desenvolupament professional; millora de l'ensenyament; innovació de l'ensenyament

Referències


Academy of Teaching Excellence, Metropolitan State College of Denver, C. (2002). Course construction: ASSURE. ASSURE model. Retrieved December 12, 2012, from http://www.mscd.edu/~act2/courseconstruct/assure.html

Bichelmeyer, B. A. (2005). The ADDIE “model” — A metaphor for the lack of clarity in the field of IDT. IDT Record. Retrieved March 25, 2012, from www.unco.edu/cetl/sir/clt/documents/IDTf_Bic.pdf

Bloom B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.

Camm, B. (2012). Instructional Design and Rapid Prototyping: Rising from the Ashes of ADDIE. Social Learning Blog. Retrieved September 17, 2012, from http://www.dashe.com/blog/elearning/instructional-design-and-rapid-prototyping-rising-from-the-ashes-of-addie

Cheong, E., Wettasinghe, M. C., & Murphy, J. (2006). Professional development of instructional designers: A proposed framework based on a Singapore study. International Journal on E-Learning, 5(2), 197–219.

Clark, D. (1999). Bloom's taxonomy of learning domains. Retrieved September 10, 2012, from http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/bloom.html

Cox, S., & Osguthorpe, R. T. (2003) How do instructional design professionals spend their time? TechTrends, 47(3), 45–47.

Culatta, R. (2011). ASSURE. Instructional design. Retrieved June 18, 2012 from http://www.instructionaldesign.org/models/assure.html

Dick, W. (1996). The Dick and Carey model: will it survive the decade? Educational Technology Research and Development, 44(3), 55–63.

Dick, W., Carey, L., & Carey, J. (2001). The systematic design of instruction (5th ed.). New York: Addison-Wesley, Longman.

Gagné, R. M. (1965). The conditions of learning and theory of instruction (1st ed.). New York, NY: Holt, Rinehart & Winston.

Gibbons, A. S. (2003). What and how do designers design? A theory of design structure. TechTrends. 47(5), 22–25.

Gibby, S., Quiros, O., Demps, E., & Liu, M. (2002). Challenges of being an instructional designer for new media development: A view from the practitioners. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 11(3), 195–219.

Grant, M. M. (2010). Comparing instructional design models. Retrieved November 22, 2012, from http://www.slideshare.net/msquareg/comparing-instructional-design-models

Inouye, D. K., Merrill, P. F., & Swan, R. H. (2005). Help: toward a new ethics-centered paradigm for instructional design and technology. IDT Record. Retrieved October 18, 2012, from http://www.indiana.edu/~idt/articles/documents/Inouye_print_version.pdf

International Board of Standards for Training, Performance and Instruction (2012). Instructional designer competencies. Retrieved November 2012 from http://www.ibstpi.org/wp-content/uploads/2012_ibstpi_Instructional_Design_Competencies.pdf

Larson, B. M., & Lockee, B. B. (2009). Preparing instructional designers for different career environments: A case study. Educational Technology Research and Development, 57(1), 1–24.

Learning-Theories.com (2012). ADDIE model. Learning-Theories.com knowledge base and webliography. Retrieved April 26, 2012, from http://www.learning-theories.com/addie-model.html

Lebow, D. (1993). Constructivist values for instructional systems design: Five principles toward a new mindset. Educational Technology, Research and Development, 41(3), 4–16.

Lee, H. S., & Lee, S. Y. (1996). Dick and Carey model. Retrieved September 18, 2012, from http://www.umich.edu/~ed626/Dick_Carey/dc.html

Levy, S. (2003). Six factors to consider when planning online distance education programs in higher education. Retrieved August 17, 2012, from http://www.westga.edu/~distance/ojdla/spring61/levy61.htm

Merrill, D. (1996). What new paradigm of ISD? Educational Technology, 36(6), 57–58.

Merrill, M. D., Li, Z., & Jones, M. K. (1991). Second generation instructional design (ID2). Educational Technology, 30(2), 7–14. Retrieved August 18, 2012, from http://mdavidmerrill.com/Papers/ID1&ID2.PDF

Molenda, M. (2003). In search of the elusive ADDIE model. Performance Improvement – 42(5), 34–36.

Morrison, G. R., Ross, S. M., & Kemp, J. E. (2010). Designing effective instruction (6th ed.). Retrieved October 23, 2012, from http://books.google.ca/books?hl=en&lr=&id=ygIbaClN3KMC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Kemp+design+model+i&ots=7RwgO2EPPr&sig=zBt7T6fo2mHZmW-qAykn9INFUhU#v=onepage&q&f=false

Passerini, K., & Granger, M. J. (2000) A development model for distance learning using the Internet. Computers & Education. 34(1), 1–15.

Reigeluth, C. (1999). Instructional-design theories and models: a new paradigm of instructional theory. Lawrence Erlbaum Associates.

Reiser, R. A. (2001a). A history of instructional design and technology. In R.A. Reiser and J.V. Dempsey (Eds.), Trends and Issues in Instructional Design and Technology. Englewood Cliffs: Prentice Hall College Division.

Reiser, R. A. (2001b). A history of instructional design and technology: Part II: A history of instructional design. Educational Technology, Research and Development, 49(2), 57–67.

Richey, R. C., Fields, D. C., & Foxon, M. (2001). Instructional design competencies: The standards (3rd ed.). Syracuse. NY: ERIC Clearinghouse.

Rowland, G. (1992). What do instructional designers actually do? An initial investigation of expert practice. Performance Improvement Quarterly, 5(2), 65–86.

Schwier, R., Hill, J., Wager, W., & Spector, J. M. (2006). Where have we been and where are we going? Limiting and liberating forces in IDT. In M. Orey, J. McLendon, & R. Branch (Eds.), Educational Media and Technology Yearbook. Westport, CT: Libraries Unlimited. pp. 75–96.

Shrock, S. (1995). A brief history of instructional development. In A. Gary (Ed.), Instructional Technology: Past, Present, and Future. Englewood: Libraries Unlimited.

Skinner, B.F. (1954). The science of learning and the art of teaching. Harvard Educational Review, 24, 86–97.

Yusop, D. F., & Correia, A. (2012). The civic-minded instructional designers framework: An alternative approach to contemporary instructional designers’ education in higher education. British Journal of Educational Technology, 43(2), 180–190.
DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i3.2176

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.