Monogràfic "L'ensenyament i l'aprenentatge amb TIC en l'educació superior"

Toni Badia

Resum


 

Aquest monogràfic aporta un conjunt divers però interconnectat d'idees teòriques generals, les quals es relacionen, de forma global, amb una caracterització psicoeducativa constructivista dels processos educatius que es desenvolupen a l'ensenyament superior mitjançant tecnologies.


Paraules clau


educació superior; innovació educativa; perspectiva psicoeducativaDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v3i2.282

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.