Campus Virtual: l'educació més enllà de l'LMS

Luis Farley Ortiz F.

Resum


L'auge que l'educació virtual o e-learning ha adquirit l'última dècada obliga les institucions educatives a repensar la seva estratègia educativa i tecnològica, des de les que comencen a compartir recursos al portal web, fins a les que presten un conjunt de serveis educatius i administratius en línia com admissions, registre, pagament electrònic, biblioteca digital, sistemes de gestió de continguts CMS, sistemes de gestió de l'aprenentatge LMS i sistemes de gestió de continguts d'aprenentatge LCMS. 

Paraules clau


e-campus; e-learning; learning management system (LMS); virtual learning environments (VLE); ambients virtuals d'aprenentatge (AVA); campus virtual; educació virtual

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v4i1.291

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.