De la educación a distancia a la educación virtual, de Lorenzo García Aretio (coord.)

María Paz Trillo Trillo

Resum


El llibre de García Aretio, Ruiz Corbella i Domínguez Figaredo aporta una visió aclaridora del que és l'educació a distància desenvolupada en el context d'Internet. Com a línia argumental, manté que l'educació a distància no exclou l'aula tradicional, encara que això no signifiqui que tots dos nivells tinguin lògiques similars. Els canals de comunicació i els recursos en què s'ha recolzat l'educació a distància des dels seus inicis donaven per suposada la separació espaciotemporal, per la qual cosa la interacció entre els agents principals era summament limitada. Per això les metodologies no presencials van ser considerades per molts un ensenyament de segona classe. La separació física no implica necessàriament una desvinculació funcional quan el marc d'acció es trasllada al ciberespai. Així, l'educació virtual es pot donar a qualsevol lloc i moment sense recintes concrets ni tancats, sense que els aspectes temporals i geogràfics siguin un obstacle, idea que es plasma al llarg de l'obra.

Paraules clau


e-learning; blended learning; disseny instruccional on-line; educació a distància; entorns virtuals d'aprenentatge; Internet

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v4i1.293

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.