Desterritorialització i localització de les universitats. A la recerca d'un marc conceptual per a la planificació de l'ensenyament superior tenint en compte el desenvolupament regional

Renato de Oliveira (coord)

Resum


La globalització econòmica ha canviat la relació de les universitats amb les estratègies de desenvolupament econòmic. Les diferents formes de cooperació directa entre les universitats i organitzacions del sector productiu transformen el propi perfil intern de les universitats, exigint-los respostes cada vegada més adequades a les demandes socials.

Paraules clau


desenvolupament i democràcia; globalització i desenvolupament regional; nova economia; universitat i societat; universitats regionalsDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v4i2.307

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.