L'impacte de les TIC sobre el rendiment dels estudiants en l'educació superior: efectes directes, efectes indirectes i canvi organitzatiu

Adel Ben Youssef, Mounir Dahmani

Resum


L'objectiu d'aquest article es examinar la relació entre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el rendiment dels alumnes en l'educació superior. Fins ara, els estudis econòmics no han aconseguit arribar a un consens clar sobre l'efecte de les inversions en TIC sobre el rendiment dels estudiants.

 

El nostre article pretén resumir els principals descobriments que es troben a la literatura i donar dues explicacions complementàries.

 

La primera explicació se centra en els efectes indirectes de les TIC sobre els factors explicatius estàndard. Com que el rendiment d'un estudiant s'explica bàsicament a partir de les característiques de l'alumne, l'entorn educatiu i les característiques dels professors, les TIC poden tenir un cert impacte sobre aquests factors determinants i, en conseqüència, sobre el resultat de l'educació. Les diferències observades en el rendiment dels alumnes, doncs, estan més relacionades amb l'impacte diferenciat de les TIC sobre els factors explicatius estàndard.

 

La segona hipòtesi diu que cal canviar els usos de les TIC en l'organització de l'educació superior. Mentre que els equips de les TIC i els seus índexs d'ús creixen molt ràpidament a la Unió Europea, l'adopció de dissenys organitzatius complementaris és molt lenta i és molt diferent entre una institució i una altra. Això podria explicar les diferències observades en el rendiment dels alumnes.

Paraules clau


ús de les TIC; canvi organitzatiu; institucions d'educació superior; rendiment dels alumnes

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v5i1.321

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.