Descriure el desenvolupament de l'aprenentatge electrònic a les institucions europees d'educació superior utilitzant un quadre de comandament integral

Thierry Garrot, Maria Psillaki, Sylvie Rochhia

Resum


Aquest article té uns vincles molt forts amb la declaració de la Comissió Europea sobre la iniciativa "Aprenentatge electrònic: dissenyar l'educació del demà", adoptada el 24 de maig de 2000. Aquí es tracta la manera en què les Institucions d'Educació Superior segueixen el desenvolupament de les seves activitats d'aprenentatge electrònic i les gestionen. Tot això va culminar en el paquet de treball n° 3 del projecte eLene-EE (Aspectes econòmics de l'aprenentatge electrònic, 2006-2007), que examina els models econòmics de l'aprenentatge electrònic.

 

Amb l'ajuda del Quadre de Comandament Integral (QCI), dissenyat pels avaluadors de l'aprenentatge integral i els investigadors en economia i gestió, es descriu el desenvolupament de l'aprenentatge electrònic de les institucions europees al llarg d'un període de tres anys (2004-06). El QCI mostra quines són les prioritats i la manera en què actuen les Institucions d'Educació Superior utilitzant quatre dimensions principals: financera, clients/alumnes, procés comercial intern i aprenentatge/creixement. Els quatre exemples, de les universitats de Lublin (en nom de la Universitat Virtual Polonesa), el Centro METID de Milà (Politecnico di Milano) i les universitats de Nancy i Nice Sophia Antipolis, mostren diferents fases de desenvolupament i diferents opcions estratègiques, i també subratllen els aspectes comuns que es podrien utilitzar per dissenyar models d'evolució de l'aprenentatge electrònic a les Institucions d'Educació Superior europees.

 

Tot i que aquest plantejament se centra en la informació en el camp de la gestió de les Institucions d'Educació Superior, també suggereix en primer lloc la necessitat de seguir investigant i de desenvolupar eines teòriques per tal de conceptualitzar les trajectòries de desenvolupament; i en segon lloc, la necessitat d'aplicar el QCI a totes les àrees de les Institucions d'Educació Superior per tal de fomentar la coherència de l'educació dels alumnes, la investigació, la formació contínua i l'aprenentatge electrònic.


Paraules clau


QCI; aprenentatge electrònic; control; educació superior; estratègia; gestió

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v5i1.323

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.