Els estudiants en línia rendeixen millor que els estudiants presencials? Reflexions i anàlisi breu d'alguns descobriments empírics

Johan Lundberg, David Castillo Merino, Mounir Dahmani

Resum


L'augment en el nombre de cursos en línia impartits per les universitats ha crescut d'una manera espectacular en aquests dos últims anys. Actualment, moltes universitats fins i tot ofereixen programes de graduació complets en línia en els quals les instruccions i les classes es donen, per exemple, en forma de vídeos en temps real que estan disponibles durant les 24 hores del dia per tal que els estudiants els puguin mirar. En cert sentit, l'ús d'Internet i de les TIC en l'educació superior es pot comparar amb l'ús de qualsevol altre mena d'eina educativa, com la pissarra o els retroprojectors. La motivació per utilitzar Internet i les TIC en educació superior, des d'un punt de vista econòmic, és si són més eficaces com a eines educatives en comparació amb les altres alternatives pertinents. És a dir, cal saber si, en igualtat de condicions, Internet és una eina educativa eficaç, cosa que es demostraria si els alumnes que segueixen cursos i programes de graduació complets en línia rendeixen millor en termes de notes de l'examen final en comparació amb els alumnes presencials. En aquest article resumim i reflexionem sobre alguns dels descobriments empírics que es troben a la literatura sobre els efectes de l'ensenyament en línia en el rendiment dels estudiants en comparació amb els seus equivalents presencials.


Paraules clau


anàlisi de la literatura; eficàcia en l'educació superior; rendiment dels alumnes; usos de les TIC

Text complet:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v5i1.326

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.