La Llei 4/2007 d'universitats i la integració dels estudiants amb diversitat funcional en la societat del coneixement

José Ángel Martínez Usero

Resum


En aquest article s'analitzen les principals aportacions de la Llei d'universitats de 2007 que afecten l'accés a la universitat, l'ingrés als centres, la permanència a la universitat i l'exercici dels drets acadèmics dels estudiants amb diversitat funcional. Es parteix de la definició i caracterització del col·lectiu de persones amb diversitat funcional a Espanya. La utilització de les TIC i Internet en l'àmbit de la formació universitària afavoreix el desenvolupament d'habilitats de gestió d'informació entre els alumnes i la seva integració a la societat del coneixement. Les organitzacions educatives han d'assegurar que els llocs web i els continguts educatius electrònics siguin accessibles per a tots els actors de la comunitat universitària. La Llei d'universitats preveu una sèrie de mesures innovadores pel que fa a una educació moderna, adaptada als principis de la societat del coneixement i que garanteix la igualtat d'oportunitats per als estudiants amb diversitat funcional en establir: diferents facilitats per als estudiants amb diversitat funcional com la gratuïtat o reducció de taxes universitàries; mesures perquè les universitats proporcionin els mitjans, suports i recursos que garanteixin la plena integració dels estudiants amb diversitat funcional; programes per a assegurar l'accessibilitat a la informació en els serveis presencials i virtuals; plans d'estudi desenvolupats segons els principis d'accessibilitat universal i respecte per a tots. Finalment, les universitats han d'elaborar plans d'acció destinats a cobrir totes les necessitats de les persones amb diversitat funcional.


Paraules clau


Internet; accessibilitat; discapacitat; societat del coneixement; tecnologies de la informació; universitat

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v5i1.319

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.