D'una aula virtual plurilingüe a una aula multicultural. Una aproximació des de la perspectiva de la ciència jurídica europea

Lourdes Salomón, Ana M. Delgado, Rafael Oliver

Resum


Europa constitueix, sens dubte, una societat multicultural. Per aquest motiu, cal que la universitat europea iniciï la seva reflexió sobre la formació multicultural dels seus estudiants i ciutadans europeus. A una nova societat, li ha de correspondre una nova universitat. La universitat del segle xxi ha de servir la nova societat del coneixement en què s'ha transformat la societat europea. L'espai europeu d'educació superior (EEES) té com a objectiu que la universitat del futur mil·lenni doni respostes a les noves exigències de la societat. En aquest treball destaquem un aspecte que, al nostre entendre, ha quedat una mica oblidat i és que a l'EEES adquireixen una especial rellevància els valors en què formar els estudiants universitaris. Per això una competència rellevant en aquest nou context és la del respecte a la diversitat i a la multiculturalitat. La nostra proposta d'aula virtual multicultural pretén iniciar el debat sobre la possibilitat real d'oferir una assignatura entre estudiants de dret europeus sobre els problemes jurídics que planteja la multiculturalitat en diferents llengües a través de la creació d'una aula plurilingüe i multicultural. Aquesta aula es constitueix en una plataforma idònia per a la integració no només d'estudiants que utilitzen diferents llengües, sinó sobretot que pertanyen a diferents cultures. D'aquesta manera, d'una aula plurilingüe ens trobem en disposició d'anar cap a una aula multicultural.


Paraules clau


e-learning; EEES; educació jurídica europea; multiculturalitat

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v5i1.317

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.