L'avaluació de postgraus internacionals a la Unió Europea. Exemples de bones pràctiques de programes europeus

Endika Bengoetxea, Jesús Arteaga Ortiz

Resum


Des de 1999, la Comissió Europea ha promogut diversos programes de cooperació curricular entre institucions d'educació superior, cosa que ha ajudat a accelerar el procés de reforma de l'EEES. Si bé hi ha programes educatius de diversos tipus, Erasmus Mundus és un dels que ha tingut més impacte en la comunitat universitària europea. Des de 2004, aquest programa promou i finança l'existència de màsters internacionals organitzats per tres universitats de tres estats europeus diferents, com a mínim. L'objectiu últim és potenciar l'existència de màsters que no podrien tenir aquesta qualitat sense la cooperació entre institucions, així com generar un valor afegit europeu. Al seu torn, això requereix un gran grau de coordinació i planificació entre les universitats no solament en aspectes acadèmics, sinó també organitzatius.

 

Actualment, s'està impulsant la creació de titulacions dobles o conjuntes entre diverses universitats, incloent-hi la cooperació transnacional. Tanmateix, l'ENQA i les seves agències no han proposat fins al moment una sèrie de criteris específics per avaluar la complexitat afegida d'aquestes titulacions quant al grau d'integració i coordinació que requereixen. En aquest context, tant l'ENQA com els diferents ministeris d'educació superior observen l'experiència d'Erasmus Mundus com un exemple de bones (i dolentes) pràctiques del qual es poden extreure conclusions molt rellevants per a poder avaluar la qualitat de titulacions interuniversitàries, tant nacionals com transnacionals.

 

En aquest article es revisen els criteris més rellevants de l'avaluació del programa Erasmus Mundus a la UE, així com el procés d'avaluació i les experiències més rellevants després de cinc anys de convocatòries d'aquest programa.


Paraules clau


formació al llarg de la vida, Erasmus Mundus, avaluació de la qualitat, internacionalització, europeïtzació

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v6i2.102

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.