Comparació dels indicadors de la qualitat de les universitats

Gualberto Buela-Casal, Óscar Vadillo, Rafaella Pagani, María de la Paz Bermúdez, Juan Carlos Sierra, Izabela Zych, Ángel Castro

Resum


Creix la importància de l'avaluació de la qualitat de l'ensenyament en les institucions d'educació superior i l'establiment d'estàndards de qualitat. Per aquesta raó, l'objectiu de l'estudi és analitzar els indicadors de qualitat utilitzats en l'àmbit internacional. S'han avaluat els següents països: Espanya, el Regne Unit, Alemanya, França, Austràlia, els Estats Units, Suècia, el Brasil, Itàlia, Noruega i Sud-àfrica, que són els països amb un més universitats incloses en el Rànquing Acadèmic Mundial de les Universitats). Els resultats indiquen una variabilitat dels indicadors utilitzats, dels quals s'utilitzen més sovint els relatius a recursos materials, recerca i recursos humans. Les dades suposen una font d'informació sobre el panorama internacional de l'avaluació de la qualitat. L'estudi destaca la importància de la creació d'una política comuna per a garantir la qualitat de les universitats.


Paraules clau


avaluació de les universitats, educació superior, qualitat de les universitats, indicadors de la qualitatDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v6i2.98

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.