Prospectiva i avaluació de l'exercici docent dels professors universitaris com a exponent de bona qualitat

Félix E. González Jiménez, Escolástica Macías Gómez, Manuel Rodríguez Sánchez, José Luis Aguilera García

Resum


La universitat actual ha de qüestionar el seu objecte i sentit per adequar-se als nous reptes que la societat global li exigeix. Aquest debat afecta el què, el com i el per a què han de produir-se modificacions del que hi era una tradició, i com afecten aquests canvis als docents investigadors i alumnes, sobretot pel que fa a què han d'aprendre -sentit del coneixement-, en què i com han de modificar la seva pràctica i, consegüentment, quina formació és necessària per a adquirir o millorar les seves competències professionals i les seves qualitats personals. Les directrius emeses per l'European Association of Quality Assurance in Higher Education -ENQA- (2005) són un punt de partida, però insuficients quan en la universitat espanyola falta una carrera professional dels docents investigadors.


Paraules clau


coneixement, docents investigadors, universitat, avaluació, qualitat, espai europeu d'educació superior

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v6i2.105

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.