Centre Virtual de Recursos de Tecnologia Educativa: una eina per a la formació inicial de mestres en TIC

Marc Romero Carbonell, Mercè Gisbert Cervera, Xavier Carrera Farran

Resum


Durant els cursos 2005-2006 i 2006-2007 es va dur a terme un estudi sobre la incorporació d'un Centre Virtual de Recursos Educatius com a eina per a la formació en TIC d'estudiants de Magisteri de les universitats Rovira i Virgili i de Lleida en el marc de l'assignatura troncal Noves tecnologies aplicades a l'educació.

 

A més d'analitzar la incidència del Centre Virtual en la formació professional dels estudiants en l'ús de TIC, l'estudi tenia com a objectiu comparar -entre els alumnes de tots dos cursos i de totes dues universitats- l'impacte de l'assignatura en la percepció sobre la seva capacitació i domini de les TIC.

 

En la primera part de l'article es detallen els principals objectius i instruments de la nostra investigació, i en la segona es descriuen i exemplifiquen les característiques i funcions de l'eina. Finalment, es plantegen els principals resultats i conclusions de la nostra investigació.


Paraules clau


centre virtual de recursos, treball col·laboratiu, TIC, formació de mestres

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v6i2.61

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.