Aplicació de l'anàlisi de valor per a una avaluació integral i objectiva del professorat universitari

Bernat Viñolas, Antonio Aguado, Alejandro Josa, Noé Villegas, Miguel A. Fernández Prada

Resum


La feina dels professors a la universitat s'avalua en àmbits molt diversos: docència, investigació, compromís amb la universitat, etc. La majoria de vegades aquesta avaluació es fa de forma segregada, malgrat que forma part integrada de l'activitat del professor amb evidents interaccions entre les seves parts. És per això que és molt útil tenir una metodologia d'avaluació que consideri els múltiples criteris de forma conjunta.

 

L'objectiu d'aquest article és aplicar la metodologia del model integrat de valor per a avaluacions sostenibles (MIVES) per a la selecció de candidats en una habilitació a càtedra. Mitjançant MIVES, es pretén tenir en compte de forma integrada els diferents aspectes que conformen l'activitat ordinària d'un professor, tant en l'entorn intern de la mateixa universitat, com en l'extern, tant si és professional, acadèmic com social.

 

El sistema MIVES planteja una estructura integral per a l'avaluació, utilitza funcions de valor per a l'homogeneïtzació de les unitats de cada un dels criteris definits i aplica un procés d'anàlisi jeràrquica de comparació entre iguals per a l'obtenció dels pesos relatius. MIVES es va aplicar en una primera habilitació a càtedra amb unes deduccions concordants amb els resultats de les proves.

 

En l'article s'exposa aquesta metodologia aplicada en un segon procés d'habilitació l'objectiu del qual era verificar si el model funcionava en una altra àrea de coneixement. Els resultats obtinguts van tornar a ser consistents amb els resultats reals de les proves.

Paraules clau


avaluació, professorat, MIVES, AHP, anàlisi de valor, requeriments

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v6i2.99

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.