Model d'avaluació integral de l'activitat docent, investigadora i gestora dels departaments de la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea

Amaya Zárraga, Nekane Balluerka, Eva Ferreira

Resum


En aquest article es proposa un sistema d'avaluació de l'activitat acadèmica dels departaments universitaris com a base per a millorar-la. L'avaluació inclou quatre elements fonamentals: 1) diagnòstic global; 2) definició d'indicadors i valors meta representatius de bones pràctiques docents, investigadores i de gestió; 3) implementació i desenvolupament de polítiques destinades a assolir els objectius establerts i 4) avaluació dels resultats. Aquest model d'avaluació integral va començar a implantar-se a la Universitat del País Basc fa quatre anys. El diagnòstic reflecteix el desequilibri existent entre els departaments en una sèrie d'indicadors rellevants i la relació inversa entre el nombre d'estudiants i l'activitat investigadora del departament. Per aquesta raó, s'han implementat polítiques de reconeixement de crèdits de dedicació del professorat a aquelles activitats que es volen incentivar des de la institució universitària. Els resultats han posat de manifest que hi ha sis tipologies departamentals i que resulta necessari revisar les polítiques institucionals perquè siguin específiques i adaptades a les característiques d'aquestes sis classes.

Paraules clau


classificació jeràrquica, components principals, departaments universitaris, avaluació de l'activitat acadèmica

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v6i2.103

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.