Selección, formación y práctica de los docentes investigadores. La carrera docente. EEES, de Félix E. González (dir.) (2010)

M.ª Ángeles Cano Muñoz

Resum


En un moment de canvis profunds en l'àmbit de l'ensenyament superior, Félix E. González Jiménez i l'equip de recerca que dirigeix presenten en aquest llibre una proposta de selecció, formació i pràctica de tots els mestres i professors del sistema educatiu -anomenats pels autors «docents investigadors»-, en un estudi que parteix de les noves exigències de l'espai europeu d'ensenyament superior -EEES- per a superar-les i enfortir-les. Som davant d'un treball reflexiu, crític i innovador que tracta de com s'ha d'anar treballant des de la universitat que els nous temps reclamen.

Paraules clau


formació i pràctica docent; docents investigadors; carrera docent; espai europeu d'ensenyament superiorDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v8i1.841

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.