Contactes de xarxes socials en línia com a repositoris d'informació

Gabriel Valerio Ureña, Jaime Ricardo Valenzuela González

Resum


Les xarxes socials han existit des de l'antiguitat. Amb l'avanç tecnològic, han evolucionat cap a les modernes xarxes socials en línia. L'explosió d'aquestes darreres ha anat acompanyada d'importants impactes socials, incloent-hi el de l'àmbit educatiu. Ara un gran nombre d'estudiants universitaris pertanyen a alguna xarxa social i hi passen unes quantes hores a la setmana. Alguns sectors de la societat, com pares de família i professors, estan preocupats per l'impacte negatiu que això pot tenir tant en la seva activitat acadèmica com en la seva vida personal. Tanmateix, segons el connectivisme de George Siemens, els contactes d'una xarxa social en línia representen una font d'informació potencial i valuosa. En aquest estudi es va buscar identificar els factors que afavoreixen que un contacte d'una xarxa social en línia es converteixi en una font d'informació, davant una iniciativa d'aprenentatge. S'hi presenta una investigació, de naturalesa qualitativa, que es va fer en una institució privada d'ensenyament superior, amb un grup de vint-i-un estudiants acabats de sortir d'una carrera en particular i tretze professors universitaris. Els resultats demostren que els factors que afavoreixen que un contacte es converteixi en font d'informació en una xarxa social en línia són aquests: que es tingui coneixement sobre el contacte, que se sàpiga el que el contacte sap, que es tingui proximitat social, que el contacte tingui un cert prestigi, que es conegui el contacte en persona i que sigui accessible.

Paraules clau


xarxes socials en línia; <em>e-learning 2.0</em>; etnografia virtual; repositoris d'informacióDOI: http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v8i1.948

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Universitat Oberta de Catalunya. eLearn Center 

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal és una publicació electrònica editada per la Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona).

Creative Commons
Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los, comunicar-los públicament i fer-ne obres derivades sempre que reconegueu els crèdits de les obres (autoria, nom de la revista, institució editora) de la manera especificada pels autors o per la revista. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.ca.