Detalls de l’autor/a

Ben Youssef, Adel

  • Vol. 5, núm. 1 - Monogràfic
    L'impacte de les TIC sobre el rendiment dels estudiants en l'educació superior: efectes directes, efectes indirectes i canvi organitzatiu
    Resum  PDF (English)
  • Vol. 5, núm. 1 - Monogràfic
    Usos de les tecnologies de la informació i la comunicació a les institucions d'educació superior europees: de les divisions digitals a les trajectòries digitals
    Resum  PDF (English)