Navega per l’índex de títols


 
Número Títol
 
Vol. 3, n. 1 La universidad en la Red Resum   PDF (Español)
Josep Maria Duart
 
Vol. 4, núm. 2 La universidad y su contexto en un mundo global Resum   PDF (Español)   PDF (English)
Josep Maria Duart
 
Vol. 2, núm. 2 La Universitat Pablo de Olavide i Sadiel: pla de formació del professorat en el desenvolupament de continguts en e-learning. Estudi de cas Resum   PDF (Español)
David Puente
 
Vol. 1, núm. 1 La veritable aposta de l'aprenentatge virtual: els aspectes socials de l'e-learning Resum   PDF (Español)
Adela Ros
 
Vol. 1, núm. 1 La virtualització des del punt de vista de la modernització de l'educació superior: consideracions pedagògiques Resum   PDF (Español)
Ángel H. Facundo
 
Vol. 11, Núm 3 (juliol 2014) La virtualització universitària a l'Amèrica Llatina Resum   PDF (English)   PDF (Español)   EPUB (English)   EPUB (Español)
Claudio Antonio Rama
 
Vol. 10, Núm. 1 (gener 2013) L’acció intervinguda, una unitat d’anàlisi per a revisar les pràctiques de lectura i escriptura hipertextual en la formació de professors Resum   PDF (Español)   PDF (English)   ePUB (Español)   ePUB (English)
Beatriz Eugenia Figueroa Sandoval, Mariana Aillon Neumann, Omar Salazar Provoste
 
Vol. 7, núm. 2 L’avaluació dels programes d’alfabetització en informació en l’ensenyament superior: estratègies i instruments Resum   PDF (Español)   PDF (English)
Miguel Ángel Marzal García-Quismondo
 
Vol. 2, núm. 2 L’ús educatiu de les aules virtuals emergents en l’educació superior Resum   PDF (Español)
Elena Barberà, Antoni Badia
 
Vol. 10, Núm. 2 (juliol 2013) L’ensenyament de les ciències socials i el tractament de la informació. Una experiència amb l’ús de webquests en la formació del professorat d’educació primària Resum   PDF (Español)   PDF (English)   EPUB (Español)   EPUB (English)
Pedro Miralles Martínez, Cosme J. Gómez Carrasco, Laura Arias Ferrer
 
Vol. 11, Núm. 1 (gener 2014) L’escriptura acadèmica amb suport d’esquemes digitals en la formació docent Resum   PDF (English)   PDF (Español)   ePUB (English)   ePUB (Español)
Beatriz Figueroa Sandoval, Mariana Aillon Neumann, Andrés Fuentealba Urra
 
Vol. 12, núm. 1 (gener 2015) L’estudiant en l’educació superior: Usos acadèmics i socials de la tecnologia digital Resum   PDF (English)   PDF (Español)   ePUB (English)   ePUB (Español)   HTML (English)   HTML (Español)
Eliana Esther Gallardo Echenique, Luis Marqués Molías, Mark Bullen
 
Vol. 7, núm. 2 Les biblioteques universitàries i el desenvolupament de les competències informacionals en els professors i els estudiants Resum   PDF (Español)   PDF (English)
José Antonio Gómez Hernández
 
Vol. 10, Núm. 1 (gener 2013) Les dimensions de la qualitat del servei percebuda en entorns virtuals de formació superior Resum   PDF (Español)   PDF (English)   ePUB (Español)   ePUB (English)
María Jesús Martínez Argüelles, Miguel Blanco Callejo, José M. Castán Farrero
 
Vol. 9, Núm. 2 (juliol 2012) Les noves tecnologies en el context universitari: sobre l'ús de blogs per a desenvolupar les habilitats de lectoescriptura dels estudiants Resum   PDF (Español)   PDF (English)   ePUB (Español)   ePUB (English)
Guadalupe Alvarez
 
Vol. 8, núm. 1 Les promeses de la xarxa i les seves implicacions Resum   PDF (Español)   PDF (English)   EPUB (Español)   EPUB (English)
Paul Bouchard
 
Vol. 4, núm. 2 Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la bretxa digital: el seu impacte en la societat de Mèxic Resum   PDF (Español)
Edgar Tello
 
Vol. 3, núm. 2 Les xarxes d'investigació i desenvolupament (I+D) com a estratègia d'ús de les TIC a les universitats de l'Amèrica Llatina Resum   PDF (Español)
Jaim D. Royero
 
Vol. 4, núm. 2 Les xarxes d'investigació virtuals: proposta de foment i desenvolupament de la cultura investigativa a les institucions d'educació superior Resum   PDF (Español)
Laity Alvinzy Velásquez Fandiño
 
Vol. 11, núm 2. Número especial (2014): E-learning en les disciplines d’economia i empresa Les xarxes socials com a eines per a l'adquisició de competències a la universitat: els codis QR per mitjà de Facebook Resum   PDF (English)   PDF (Español)   ePUB (English)   ePUB (Español)
Pedro Román-Graván, Ángela Martín-Gutiérrez
 
Vol. 5, núm. 1 Marc teòric per als aspectes econòmics de l'aprenentatge electrònic Resum   PDF (English)   FULL MONOGRAPH (English)
David Castillo Merino, Mikael Sjöberg
 
Vol. 10, Núm. 1 (gener 2013) Més enllà de la torre d’ivori: un model per a potenciar les comunitats d’aprenentatge informal i desenvolupament mitjançant pràctiques educatives obertes Resum   PDF (Español)   PDF (English)   ePUB (Español)   ePUB (English)
Tony Coughlan, Leigh-Anne Perryman
 
Vol. 12, núm. 1 (gener 2015) Més enllà de les proves objectives i l’avaluació d’experts: alternatives d’avaluació en els MOOC Resum   PDF (English)   PDF (Español)   EPUB (English)   EPUB (Español)   HTML (English)   HTML (Español)
María del Mar Sánchez-Vera, María Paz Prendes-Espinosa
 
Vol. 4, núm. 1 Més enllà dels continguts: compartint el disseny dels recursos educatius oberts Resum   PDF (Español)
Miguel-Ángel Sicilia
 
Vol. 12, Núm. 3 (juliol 2015) Metodologia docent en el màster de Formació de professorat d'educació secundària: valoració de l'alumnat Resum   PDF (English)   PDF (Español)   EPUB (English)   EPUB (Español)   HTML (English)   HTML (Español)
María del Carmen Pegalajar Palomino
 
Vol. 9, Núm. 1 (gener 2012) Migracions digitals de lectura i escriptura en estudiants universitaris Resum   PDF (Español)   PDF (English)   ePUB (Español)   ePUB (English)
Luis Alfonso Argüello Guzmán
 
Vol. 12, Núm. 3 (juliol 2015) Mineria de dades educatives i anàlisi de dades de l’aprenentatge: diferències, semblances i evolució en el temps Resum   PDF (English)   EPUB (English)   HTML (English)
Laura Calvet Liñán, Ángel Alejandro Juan Pérez
 
Vol. 11, Núm. 1 (gener 2014) Mobile learning en l’àmbit de l’arquitectura i l’edificació. Anàlisi de casos d’estudi Resum   PDF (English)   PDF (Español)   ePUB (English)   ePUB (Español)
Ernest Redondo, David Fonseca, Albert Sánchez, Isidro Navarro
 
Vol. 11, Núm. 1 (gener 2014) Mobile learning: una experiència col·laborativa mitjançant codis QR Resum   PDF (English)   PDF (Español)   ePUB (English)   ePUB (Español)
Meritxell Monguillot Hernando, Carles González Arévalo, Montse Guitert Catasús, Carles Zurita Mon
 
Vol. 6, núm. 2 Model d'avaluació integral de l'activitat docent, investigadora i gestora dels departaments de la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea Resum   PDF (Español)
Amaya Zárraga, Nekane Balluerka, Eva Ferreira
 
Vol. 12, núm. 1 (gener 2015) Model de democratització dels continguts albergats en els MOOC Resum   PDF (English)   PDF (Español)   ePUB (English)   ePUB (Español)   HTML (English)   HTML (Español)
Javiera Atenas
 
Vol. 9, Núm. 2 (juliol 2012) Model de gestió de documents docents en un centre universitari, basat en hipervincles Resum   PDF (Español)   PDF (English)   ePUB (Español)   ePUB (English)
Francisco Antonio Ocaña Lara, Ana Isabel del Moral García
 
Vol. 10, Núm. 2 (juliol 2013) Models pedagògics, treball col·laboratiu i interacció en programes virtuals de pregrau a Colòmbia: un camí per fer Resum   PDF (Español)   PDF (English)   EPUB (Español)   EPUB (English)
Clelia Pineda Báez, Cristina Hennig, Yasbley Segovia
 
Vol. 6, núm. 2 Monogràfic "Avaluació de la qualitat en l'educació superior" Resum   PDF (Español)   MONOGRÁFICO COMPLETO (Español)
Gualberto Buela-Casal, Ángel Castro
 
Vol. 6, núm. 1 Monogràfic “Cultura digital i pràctiques creatives en educació” Resum   PDF (Español)   MONOGRÁFICO COMPLETO (Español)
Juan Freire
 
Vol. 8, núm. 1 Monogràfic «L'impacte de les xarxes socials en l'ensenyament i l'aprenentatge». Introducció: L'ensenyament superior i les promeses i els perills de les xarxes socials Resum   PDF (Español)   PDF (English)   Monográfico completo (PDF) (Español)   EPUB (Español)   EPUB (English)
George Siemens, Martin Weller
 
Vol. 5, núm. 2 Monogràfic "Comunicació i construcció del coneixement en el nou espai tecnològic" Resum   PDF (Español)   MONOGRÁFICO COMPLETO (Español)
Javier Nó Sánchez (coord.)
 
Vol. 4, núm. 1 Monogràfic "Continguts educatius en obert" Resum   PDF (Español)   MONOGRÁFICO COMPLETO (Español)
Julià Minguillón (coord.)
 
Vol. 3, núm. 2 Monogràfic "L'ensenyament i l'aprenentatge amb TIC en l'educació superior" Resum   PDF (Español)   MONOGRÁFICO COMPLETO (Español)
Toni Badia
 
Vol. 9, Núm. 1 (gener 2012) Monogràfic: «Aprenentatge virtual de les matemàtiques» Resum   PDF (Español)   MONOGRÁFICO COMPLETO (Español)   PDF (English)   FULL DOSSIER (English)   ePUB (Español)   ePUB (English)
Angel A. Juan, María Antonia Huertas, Hans Cuypers, Birgit Loch
 
Vol. 2, núm. 2 Monogràfic: "L’ús dels continguts digitals: tecnologies de la informació, societat del coneixement i universitat" Resum   PDF (Español)   MONOGRÁFICO COMPLETO (Español)
Pablo Lara
 
Vol. 4, núm. 1 Motivació i valor del projecte OpenCourseWare: la universitat del segle XXI Resum   PDF (Español)
Pedro Pernías, Manuel Marco
 
Vol. 7, núm. 2 Multialfabetització i xarxes socials a la universitat Resum   PDF (Español)   PDF (English)
Cristóbal Pasadas Ureña
 
Vol. 10, Núm. 2 (juliol 2013) Navegar i aprendre: una aproximació a les relacions entre estils d’aprenentatge i la navegació en Moodle Resum   PDF (Español)   PDF (English)   EPUB (Español)   EPUB (English)
Gilles Lavigne, Karla María Díaz López, Lewis McAnally Salas, Javier Organista Sandoval
 
Vol. 8, núm. 2 (juliol de 2011) Número complet Detalls   Número completo (Español)   Full issue (English)
Maria Boixadera
 
Vol. 9, Núm. 1 (gener 2012) Número complet Detalls   NÚMERO COMPLETO (PDF) (Español)   FULL ISSUE (PDF) (English)   NÚMERO COMPLETO BILINGÜE (PDF) (Español)
Josep M. Duart
 
Vol. 9, Núm. 2 (juliol 2012) Número complet Detalls   NÚMERO COMPLETO (PDF) (Español)   FULL ISSUE (PDF) (English)   NÚMERO COMPLETO BILINGÜE (PDF) (Español)
Josep M. Duart
 
Vol. 10, Núm. 1 (gener 2013) Número complet Detalls   NÚMERO COMPLETO (PDF BILINGÜE) (Español)   NÚMERO COMPLETO (PDF) (Español)   FULL ISSUE (PDF) (English)
Josep M. Duart
 
Vol. 6, núm. 1 NetACTIVE: bases y propuestas para las buenas prácticas en movilidad virtual (un enfoque intercontinental), de Lorenzo García Aretio, Beatriz Álvarez González i Marta Ruiz Corbella (coord.) Resum   PDF (Español)
María García Pérez Calabuig
 
Vol. 12, núm. 2. Número especial (2015): Nous escenaris d'aprenentatge des d'una visió transformadora Nous escenaris d’aprenentatge per al segle XXI relacionats amb l’educació, la cultura i la tecnologia Resum   PDF (English)   EPUB (English)   HTML (English)
Cristina Yáñez-Aldecoa, Alexandra Okada, Ramon Palau
 
Vol. 6, núm. 1 Nous perfils en l'alumnat: la creativitat en nadius digitals competents i experts rutinaris Resum   PDF (Español)
Aníbal de la Torre
 
Vol. 2, núm. 2 Nova universitat davant la societat del coneixement Resum   PDF (Español)
Miguel Casas Armengol
 
Vol. 10, Núm. 1 (gener 2013) Noves formes informals d’aprenentatge: o estem formalitzant l’informal? Resum   PDF (Español)   PDF (English)   MONOGRÁFICO COMPLETO (PDF) (Español)   FULL ISSUE (PDF) (English)   ePUB (Español)   ePUB (English)
Albert Sangrà, Steve Wheeler
 
Vol. 10, Núm. 1 (gener 2013) Noves línies d’aprenentatge: potenciar l’ús de recursos educatius oberts per reforçar l’educació no formal Resum   PDF (Español)   PDF (English)   ePUB (Español)   ePUB (English)
Don Olcott, Jr.
 
Vol. 4, núm. 2 Noves tecnologies i innovacions en l'educació superior i el desenvolupament regional Resum   PDF (Español)
Tapio Varis
 
Vol. 7, núm. 1 OER, estàndards i tendències Resum   PDF (Español)
Germania del Rocio Rodriguez Morales, Samanta Patricia Cueva Carrión
 
Vol. 9, Núm. 2 (juliol 2012) Oportunitats de la gestió del capital humà en les spin-offs universitàries. Una anàlisi dinàmica Resum   PDF (Español)   PDF (English)   ePUB (Español)   ePUB (English)
David Rodeiro Pazos, Nuria Calvo, Sara Fernández López
 
Vol. 11, Núm. 1 (gener 2014) Patrons d’m-learning a l’aula virtual Resum   PDF (English)   PDF (Español)   ePUB (English)   ePUB (Español)
Fernando A. López, María Magdalena Silva
 
Vol. 7, núm. 2 Per què cal formar en competències informacionals i digitals en l’ensenyament superior? Resum   PDF (Español)   PDF (English)   MONOGRÁFICO COMPLETO (Español)   FULL MONOGRAPH (English)
Manuel Area Moreira
 
Vol. 9, Núm. 2 (juliol 2012) Per què una proposta d'avaluació formativa amb feedback automàtic en una assignatura de matemàtiques en línia? Resum   PDF (Español)   PDF (English)   ePUB (Español)   ePUB (English)
Teresa Sancho-Vinuesa, Núria Escudero-Viladoms
 
Vol. 10, Núm. 2 (juliol 2013) Percepcions dels estudiants universitaris llatinoamericans sobre les xarxes socials i el treball en grup Resum   PDF (Español)   PDF (English)   EPUB (Español)   EPUB (English)
Verónica Marín Díaz, Julio Cabero Almenara
 
Vol. 11, Núm 3 (juliol 2014) Perfil bibliomètric de RUSC. Universities and Knowledge Society Journal Resum   PDF (English)   PDF (Español)   EPUB (English)   EPUB (Español)
María Teresa Ramiro Sánchez, Tamara Ramiro-Sánchez, Rubén Alba-Ruiz
 
Vol. 1, núm. 1 Perspectiva social de l'e-learning a la universitat Resum   PDF (Español)
Marco Antonio R. Días
 
Vol. 1, núm. 1 Perspectiva social de l'e-learning en el sistema universitari del Brasil Resum   PDF (Español)
Ramiro Wahrhaftig
 
Vol. 1, núm. 1 Perspectiva social de l’e-learning en el marc del sistema educatiu nacional Resum   PDF (Español)
Tapio Varis
 
Vol. 2, núm. 1 Planificació de l’ensenyament semipresencial: una experiència de postgrau Resum   PDF (Español)
Javier Nó
 
Vol. 4, núm. 1 Plataformes obertes d'e-learning per al suport de continguts educatius oberts Resum   PDF (Español)
Josep M. Boneu
 
Vol. 3, n. 1 Portals en l'educació superior: conceptes i models Resum   PDF (Español)
Tom Franklin
 
Vol. 3, núm. 2 Portfolio electrònic: desenvolupament de competències professionals a la Xarxa Resum   PDF (Español)
Elena Barberà, Guillermo Bautista, Anna Espasa, Teresa Guasch
 
Vol. 8, núm. 2 (juliol de 2011) Possibilitats de la plataforma Facebook per a l'aprenentatge col·laboratiu en línia Resum   PDF (Español)   PDF (English)   EPUB (Español)   EPUB (English)
Francesc Llorens Cerdà, Neus Capdeferro Planas
 
Vol. 11, Núm. 1 (gener 2014) Pràctiques educatives obertes i apropiació tecnològica: el cas de la Comunitat Llatinoamericana Oberta Regional de Recerca Social i Educativa (CLARISE) Resum   PDF (English)   PDF (Español)   ePUB (English)   ePUB (Español)
María del Carmen Betancourt Franco, Rosario Celaya Ramírez, María Soledad Ramírez Montoya
 
Vol. 4, núm. 1 Pràctiques i recursos d'educació oberta: el full de ruta OLCOS 2012 Resum   PDF (Español)
Guntram Geser
 
Vol. 6, núm. 1 Presència d’universitats a la Xarxa: la bretxa digital entre els Estats Units i la resta del món Resum   PDF (Español)
Eduardo Aguado-López, Rosario Rogel-Salazar, Arianna Becerril-García, Graciela Baca-Zapata
 
Vol. 9, Núm. 1 (gener 2012) Preservació d’objectes d’aprenentatge en repositoris digitals Resum   PDF (Español)   PDF (English)   ePUB (Español)   ePUB (English)
Juanjo Boté Vericad, Julià Minguillón
 
Vol. 8, núm. 1 Processos de comunicació en entorns virtuals i la seva incidència en la formació permanent en xarxa Resum   PDF (Español)   PDF (English)   EPUB (Español)   EPUB (English)
Sonia María Santoveña
 
Vol. 5, núm. 1 Producció i gerència del coneixement a la Universitat dels Andes a Veneçuela Resum   PDF (Español)
Haydeé Rincón de Parra, Magally Briceño
 
Vol. 10, Núm. 1 (gener 2013) Professionalització docent a la universitat: implicacions des de la formació Resum   PDF (Español)   PDF (English)   ePUB (Español)   ePUB (English)
José Tejada Fernández
 
Vol. 11, Núm. 1 (gener 2014) Projectes dels estudiants per a potenciar l’aprenentatge mòbil en l’ensenyament superior Resum   PDF (English)   PDF (Español)   ePUB (English)   ePUB (Español)
Àngels Rius, Robert Clarisó, David Masip
 
Vol. 12, Núm. 3 (juliol 2015) Proposta metodològica per a l'aplicació del benchmarking internacional en l'avaluació de la qualitat de l'educació superior virtual Resum   PDF (English)   PDF (Español)   EPUB (English)   EPUB (Español)   HTML (English)   HTML (Español)
Renata Marciniak
 
Vol. 6, núm. 2 Prospectiva i avaluació de l'exercici docent dels professors universitaris com a exponent de bona qualitat Resum   PDF (Español)
Félix E. González Jiménez, Escolástica Macías Gómez, Manuel Rodríguez Sánchez, José Luis Aguilera García
 
Vol. 6, núm. 2 Qualitat i usos de les TIC a la Universitat Detalls   PDF (Español)   PDF (English)
Josep M. Duart
 
Vol. 11, Núm. 1 (gener 2014) Quin és el futur de l’aprenentatge mòbil en l’educació? Resum   PDF (English)   ePUB (English)
Mohamed Ally, Josep Prieto-Blázquez
 
Vol. 5, núm. 2 Reconfiguració com a subjectes de comunicació: implicacions per als ambients virtuals amb finalitats educatives Resum   PDF (Español)
Joaquín García Carrasco, Gloria María Álvarez Cadavid
 
Vol. 4, núm. 1 Recursos educatius oberts i continguts per a l'educació superior oberts Resum   PDF (English)
Susan d'Antoni
 
Vol. 11, Núm 3 (juliol 2014) Recursos educatius oberts: el viatge d'una universitat regional Resum   PDF (English)   PDF (Español)   EPUB (English)   EPUB (Español)
Theresa Koroivulaono
 
Vol. 12, núm. 1 (gener 2015) Relació entre els formats de publicació i l’engagement digital: estudi de les pàgines de Facebook de les universitats mexicanes Resum   PDF (English)   PDF (Español)   ePUB (English)   ePUB (Español)   HTML (English)   HTML (Español)
Gabriel Valerio, Dagoberto José Herrera-Murillo, Fernando Villanueva-Puente, Natalia Herrera-Murillo, María del Carmen Rodríguez
 
Vol. 12, Núm. 3 (juliol 2015) Relació entre hores dedicades a internet i web 2.0 en l’ensenyament universitari Resum   PDF (English)   PDF (Español)   EPUB (English)   EPUB (Español)   HTML (English)   HTML (Español)
Ángel Boza Carreño, Sara Conde Vélez
 
Vol. 2, núm. 2 Repertoris oberts: l’accés lliure a continguts Resum   PDF (Español)
Jordi Serrano, Jordi Prats
 
Vol. 12, núm. 1 (gener 2015) Reptes d’automotivació per a l’involucrament d’estudiants en el moviment educatiu obert amb MOOC Resum   PDF (English)   PDF (Español)   EPUB (English)   EPUB (Español)   HTML (English)   HTML (Español)
Brenda Jeanett García Espinosa, Gloria Concepción Tenorio Sepúlveda, María Soledad Ramírez Montoya
 
Vol. 10, Núm. 2 (juliol 2013) Reptes i perspectives en el moviment educatiu obert d’educació a distància: estudi diagnòstic en un projecte SINED Resum   PDF (Español)   PDF (English)   EPUB (Español)   EPUB (English)
María Soledad Ramírez Montoya
 
Vol. 5, núm. 1 Reptes metodològics de l'educació comparada en la societat global Resum   PDF (Español)
Alexander López
 
Vol. 11, núm 2. Número especial (2014): E-learning en les disciplines d’economia i empresa Ressenya del llibre "Aprender en red. De la interacción a la colaboración" Resum   PDF (Español)   ePUB (Español)
Ana María Rodera Bermúdez
 
Vol. 11, núm 2. Número especial (2014): E-learning en les disciplines d’economia i empresa Ressenya del llibre "Bases, mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital" Resum   PDF (Español)   ePUB (Español)
Sonia Santoveña Casal
 
Vol. 12, núm. 1 (gener 2015) Ressenya del llibre La expansión del conocimiento en abierto: los MOOC, d’Esteban Vázquez Cano, Eloy López Meneses i José Luis Sarasola Sánchez-Serrano Resum   PDF (Español)   EPUB (Español)   HTML (Español)
María Esther Del Moral Pérez
 
Vol. 12, núm. 1 (gener 2015) Ressenya del llibre Pedagogía y democratización de la universidad, de Juan Carlos Tedesco, Claudia Aberbuj i Ivana Zacarías Resum   PDF (Español)   EPUB (Español)   HTML (Español)
Josep M. Duart
 
Vol. 3, n. 1 Revistes científiques digitals: característiques i indicadors Resum   PDF (Español)   PDF
Ernest Abadal Falgueras, Lluis Rius
 
Vol. 11, Núm 3 (juliol 2014) SIMULACRE: Una proposta de pràctiques en entorns e-learning Resum   PDF (English)   PDF (Español)   EPUB (English)   EPUB (Español)
Alba Colombo, Muriel Gómez Pradas
 
Vol. 6, núm. 2 Sobreeducació o canvi estructural? Una anàlisi de l'impacte de les TIC, la formació universitària i el canvi organitzatiu sobre els salaris en l'empresa Resum   PDF (Español)
Joan Torrent-Sellens, Ángel Díaz-Chao, Pilar Ficapal-Cusí
 
Vol. 2, núm. 1 Tasques del docent en l’ensenyament flexible (el cas d’UNAB Virtual) Resum   PDF (Español)
Manuel Antonio Unigarro, Maritza Rondón
 
Vol. 2, núm. 2 Tecnologia de la informació en l’educació superior: paradigmes emergents Resum   PDF (English)
Betty Collis, Jeff Moonen
 
201 - 300 de 323 elements << < 1 2 3 4 > >>